Εσωτερικές Εκδόσεις

 

 
 
 
 
Παράλληλα με τα σχολικά εγχειρίδια, τα βιβλιοτετράδιά μας βοηθούν τους μαθητές να κατακτήσουν τη γνώση σε κάθε αντικείμενο. Ακολουθώντας το πρόγραμμα του Υπουργείου περιλαμβάνουν θεωρία και ασκήσεις εμπέδωσης.

Παιδικός Σταθμός :
Scratch- books ανάλογα της μηνιαίας θεματολογίας για συνεχή ενασχόληση των παιδιών με αυτή

Προνήπιο - Νηπιαγωγείο :
Βιβλίο για τους αριθμούς
Βιβλίο για τα γράμματα και τη διαθεματικότητα
Τετράδιο εργασιών για την κατ’οίκον εξάσκηση
Scratch- books ανάλογα της μηνιαίας θεματολογίας

Δημοτικό :
Γλώσσα
Μαθηματικά
Παραγωγή γραπτού λόγου
Κουτί της Ιστορίας
Φυσικές επιστήμες
 
 
 
Εσωτερικές Εκδόσεις - Εκπαιδευτήρια  Μακρυγιάννη - Κορυδαλλός